• DS160 vize başvuru formunuz
 • DS2019 formunuz
 • SEVIS Dekontu
 • 1 adet, 5×5, arka fonu beyaz, kulaklarınızın göründüğü ve yüzünüzün toplam alanın %50 sini kapladığı biyometrik fotoğraf
 • Ozman vize kapak yazısı
 • EurAupair vize kapak yazısı
 • Niyet mektubu
 • Anne ve babanızın referans yazıları (Konsolosluğa hitaben yazdıkları sizin neden bu programa katılmanızı istedikleri, bu programın size kazandıracakları ile ilgili)
 • Placement emaili
 • Host Family’nize ait fotoğraf
 • Host Family ile yaptığınız yazışmalar
 • En son eğitim durumunuzu gösteren belge (öğrenci belgesi / diploma ve transkript )
 • Bugüne kadar aldığınız teşekkür, takdir belgeleri
 • Bölüm hocalarınızdan aldığınız referanslar
 • Daha önce gittiğiniz kursların sertifikaları
 • Daha önce İngilizce eğitim aldığınıza dair belge (kurs yazısı ya da hazırlık okuduğunuza dair belge)
 • Daha önceden baktığınız çocukların fotoğraf kolajı
 • Daha önceden baktığınız çocukların ailelerinden, anaokulundan ya da çocuk esirgeme kurumundan vb. aldığınız referanslar
 • Türkiye’ye döndüğünüzde çalışmayı düşündüğünüz bir iş yeri varsa bu iş yerinden programınızı tamamlayıp Türkiye’ye döndüğünüzde orada çalışacağınıza dair alacağınız antetli kağıda imzalı, kaşeli yazı
 • Tapu, araç ruhsatı vb. belgelerin fotokopileri
 • Aile bireylerine ya da size ait banka hesap bilgileri; bankadan hesap dökümüne dair alınmış olan yazı ve banka hesap cüzdanları
 • Yabancı uyruklu öğrenciler için oturma izni belgesi ve fotokopisi
 • Sizin ya da ailenizin gelirini gösteren belgeler:
 1. Çalışıyorsanız; iş yerinizden alacağınız maaş bordrosu ve antetli kağıda yazılmış çalıştığınıza dair belge
 2. İş yeriniz varsa; vergi levhası, imza sirküleri, resmi gazete yazısı, oda sicil kaydı, faaliyet belgesi
 3. Emekli iseler; emekli maaş bordrosu, emekli hesap cüzdanı fotokopisi