Her yıl Avustralya’nın ELICOS (English Language Intensive Courses For Overseas Students) merkezlerine İngilizce dil eğitimi almak için 45 farklı ülkeden öğrenci gelmektedir. Bir araştırmaya göre öğrenciler hangi sebeplerle ABD ya da İngiltere gibi ülkeleri değil de Avustralya’yı seçtiklerini şöyle sıralanmışlardır.

  • Güvenli Ortamı
  • Geçim şartlarının kolaylığı
  • Gezi ve seyahat imkanları
  • Elverişli iklimi
  • Sevecen insanları
  • Eğitim programı süresince çalışma imkanı
  • Eğitim ücretlerinin düşüklüğü

İngilizce eğitim ve öğretimi için bireylerden, kuruluşlardan ve devlet kademelerini de içeren çok çeşitli çevrelerden talepler gelmektedir. İş adamları, akademisyenler, bilim adamları ve politikacılar gibi farklı meslek gruplarından fertler İngilizce öğreniyor çünkü meslekleri gereği kullanılan uluslararası dil ve kariyer hedeflerini gerçekleştirmede yardımcı olacak dil İngilizce.

Halen Avustralya’da akredite edilmiş ve eğitim kalitesi onaylanmış 100’ün üzerinde ELICOS (English Language Intensive Courses for Overseas Students) (Yabancı Öğrenciler için Yoğun İngilizce Dil kursları) merkezi bulunmaktadır.

ELICOS merkezlerindeki eğitim programlarına katılmak için öğrenci vizesiyle Avustralya’ya giriş yapan kişilerin akredite edilmiş ve eğitim kalitesi onaylanmış ELICOS merkezlerinde full-time eğitim programlarına katılmaları gerekmektedir. Full-time ELICOS eğitim programlarında süreleri 4 ile 48 hafta arasında değişen kurslar mevcuttur. Ayrıca tam-süreli ya da kısmi-süreli olarak da 1 ile 6 hafta arasında değişen dönemler halinde Study Tour (Eğitim Gezileri) programları bulunmaktadır.

’Aussie English’ denilen İngilizce, Avustralya’daki eğitiminiz esnasında karşılaşacağınız kültürün bir parçasıdır. Yüksek öğrenim görmüş bir Avustralyalının İngilizcesi; akademik veya halka açık toplantılarda, basında vb. kullanılan British English ya da American English ile aynı standarttadır.

Pek çok ELICOS merkezi bireyler ve gruplar için eğitim programları önermektedir. Öğrenciler, sabah dersi ile öğleden sonraki etkinlikleri birleştirme ya da eğitimlerini farklı şehirlerdeki üniversiteler arasında bölerek tamamlama imkanına sahipler. Bazı ELICOS merkezleri, İngilizce dil sınıfları için özel uzmanlık programları ve scuba-diving, golf, binicilik ve yelkencilik gibi değişik spor faaliyerleri düzenlemektedir.

ELICOS sistemi ile İngilizce öğrenmenin pek çok avantajı bulunmaktadır. ELICOS kurslarının üniversite veya kolejlerin kampüsünde bulunması sebebiyle buraya devam eden öğrenciler okulun ve kampüsün tüm olanaklarından (kütüphane, bilgisayar ve dil laboratuarları, spor tesisleri vb) faydalanma imkanına sahip olacaklardır. Ayrıca başarılı öğrencilerin üniversiteye geçme veya akademik kredi olarak kabul edilecek dersleri alma şansları da olacaktır.

Tüm eyaletleri kapsayan (Victoria Hariç) ELICOS merkezlerinin akreditasyon sistemi NEAS (National ELICOS Accreditation Scheme) tarafından düzenlenmektedir. NEAS’ın akreditasyon sistemi üç aşamalıdır;

1. ELICOS merkezi kurulana kadar geçici akreditasyon. 1 yıl geçerlidir.
2. Tam akreditasyon. ELICOS merkezinin işlevleri için verilen akreditasyonu tasdik eder.
3. Yıllık akreditasyon. Tam akreditasyonun her yıl yeniden teyit edilmesidir.

NEAS ayrıca, ELICOS merkezinde akreditasyon için aranan kriterlere ve şartlara göre çalışıldığını güvence altına almak için, merkezdeki faaliyetlerin kontrol edildiği ve yıllık gözlemlerin yapıldığı sürekli bir sisteme sahiptir.

Akreditasyona ek olarak ELICOS merkezleri, bağlı bulundukları eyalet ve bölgenin sicil merkezlerine kayıt olmak durumundadırlar ki bu bazı durumlarda finansal denetlemeyi de gerektirmektedir. Tescil şartları, eyaletlere veya bölgelere göre değişmektedir fakat genel olarak merkezin idari, mali ve eğitsel açıdan tatmin edici standartlara sahip olmasını gerektirmektedir. Bir merkez, ancak NEAS akreditasyon sürecini başarıyla tamamladıktan sonra tescil için başvurmaya hak kazanmış olmaktadır.

Eğitim programlarının kalitesini kontrol eden daha üst bir mekanizma, 1991’de öğrencilerin ödedikleri ücretlerin korunması ve güvence hesaplarının oluşturulması için bir takım idari standartlar ve mekanizmaların tesisini öngören ESOS Kanunu ile oluşturulmuştur. Bu Kanun’a göre kamu kolejleri ve özel kolejler, ELICOS merkezinin kapanması durumunda, buraya devam eden öğrencilerin eğitim programlarını tamamlamaları için gerekli garantileri düzenleyen bir Öğrenim Güvencesi Taslağını imzalamalıdır.

ELICOS ASSOCIATION ( EA ) – ELICOS BİRLİĞİ

ELICOS ASSOCIATION (EA), Avustralya’da yabancı öğrencilere yoğun İngilizce dil programları veren ELICOS merkezlerinin kurduğu profesyonel bir birliktir ve kuruluş şartları devletçe onaylanmıştır. EA logosu taşıyan üyeleri, Code of Conduct, Tuition Assurance Scheme ve Membership Quality Assurance kurallarına uymak zorundadırlar. EA’ya üye merkezler ayrıca, EA’nın geri ödeme ve transfer politikalarına da uymak zorundırlar.

1970’lerin sonlarında kurulan EA, 1990’da şirket yapısına kavuşmuştur. Avustralya’da bulunan ELICOS merkezlerinin yaklaşık %60’ı EA üyesidir.

EA’nın Sydney’de bulunan ulusal sekretaryası, ulus çapında seçilenlerce oluşturulan ulusal bir konseyle birlikte EA’nın faaliyetlerini koordine eder ve yönetir.

EA üyesi merkezler, Avustralya’ya İngilizce dil eğitimi almak için gelen öğrencilerin eğitim, kültür ve sosyal ihtiyaçlarına cevap vermektedir. EA üyesi merkezler tarafından sunulan eğitim programları çok çeşitlidir. Bunlar Genel İngilizce, Akademik Amaçlı İngilizce (İleri düzeydeki araştırmalara hazırlık niteliğinde), Özel Amaçlı İngilizce (Bilgisayar, İşletme, Uygulamalı Bilimler vb.), Lise Hazırlık, Uluslararası sınavlara (Cambridge Certificate of Proficiency , IELTS ve TOEFL) hazırlık gibi programlardır.

Özel Dil Okulları

Avustralya’da İngilizce öğrenmek için bir diğer bir seçenek ise özel dil okullarıdır. Bu okulların da kendine göre bazı avantajları bulunmaktadır.

Genelde şehir merkezlerinde bulunan özel dil okullarından alacağınız kurslar esnasında şehri gezmek ve tanımak için daha fazla imkanınız olacaktır. Çoğunlukla ayda bir başlayan bu programlarda temel olarak konuşma, okuma, dinleme, yazma ve dilbilgisi dersleri verilmektedir. Bazı dil okullarının verdiği sertifikanın anlaşmalı oldukları okullarca TOEFL veya IELTS yerine kabul edilmesi de göz ardı edilemeyecek bir avantajdır.
Genel İngilizce becerilerinin yanısıra, iş İngilizcesi (hukuk, işletme, mühendislik, yöneticilik vb), telaffuz, sinema, tiyatro, havacılık İngilizcesi gibi dersler de verilmektedir.